"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają"

...tak pisał Mikoła Rej.

Mieszkając zdala od Polski nadal możemy pielęgnować język i kulturę polską.

Jednym z miejsc umożliwiających to jest Polska Szkola Sobotnia przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Maksymiliana Kolbe w Silver Spring.

Więcej informacji i odnośników do zasobów internetowych na stronie "Polacy w okolicach Washington, DC" www.dc.v-pl.com.